Latest News

The Prevention and Suppression of Money Laundering Activities (Amendment) Law of 2018

The Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20th of May 2015, on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, otherwise called the 4th Anti-Money Laundering Directive.

Cyprus International Trust

Το Εμπίστευμα αποτελεί ένα πολύτιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία της περιουσίας και ειδικά όταν το Εμπίστευμα εγκαθιδρύεται σε μια πολύ ευνοϊκή προς αυτό το σκοπό δικαιοδοσία όπως είναι η Κύπρος.

Εγγραφή Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο

Ως απόρροια του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων, τα εμπορικά σήματα έχουν σήμερα καταστεί πιο πολύτιμα από ότι ποτέ για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Πολλοί όμως επιχειρηματίες δεν κατανοούν τη μεγάλη σημασία τους τόσο από εμπορικής όσο και από νομικής άποψης, ούτε τα τεράστια οφέλη που μπορεί να προσφέρουν στην επιχείρησή τους.

Οδηγίες από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη βίντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας (Γνώμη 2/2018)

Στις 19/10/2018, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Επίτροπος») εξέδωσε τη Γνώμη 2/2018 για τη χρήση κλειστού κυκλώματος βιντεο-παρακολούθησης στο χώρο εργασίας («ΚΚΒΠ»).

Νέα νομοθεσία για πιστοποιημένες μεταφράσεις από Ορκωτούς Μεταφραστές

Εισαγωγή

Από την  1η Ιουλίου 2019 οι υπηρεσίες πιστοποιημένης μετάφρασης εγγράφων, οι οποίες διεκπεραιώνονταν προηγουμένως από τον Κλάδο Μεταφράσεων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, έχουν μεταφερθεί στους Ορκωτούς Μεταφραστές. Ο θεσμός του Ορκωτού Μεταφραστή εισήχθηκε στην Κύπρο με τον Περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος 45(Ι)/2019 (εφεξής ο «Νόμος»). […]

Τα Δικαιώματα των Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Κύπρο

Εάν ενοικιάζετε κάποιο ακίνητο σας το οποίο βρίσκεται στην Κύπρο, έχετε κάποια δικαιώματα ως ιδιοκτήτης τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε. Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε κάποια από τα βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχετε σε σχέση με την ενοικίαση του ακινήτου σας. Τα ακίνητα μπορούν να διαχωριστούν σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα ακίνητα στα οποία εφαρμόζεται ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983 (Ν. 23/1983) και η δεύτερη κατηγορία είναι όλα τα υπόλοιπα. Το παρόν άρθρο θα περιοριστεί στην πρώτη κατηγορία.

[…]

Επικύρωση των εγγράφων σύμφωνα με την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης («Apostille»)

Η Σύμβαση της Χάγης για την Κατάργηση της Υποχρέωσης για Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων της 5ης Οκτωβρίου, 1961 (εφεξής η «Σύμβαση») είναι μια διεθνής συνθήκη η οποία ετοιμάστηκε κατά τη ∆ιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,  που έχει επιφέρει την απλούστευση των διατυπώσεων αναφορικά με την επικύρωση των δημόσιων εγγράφων σε χώρες άλλες από τη χώρα στην οποία έχουν εκδοθεί ένα δημόσιο έγγραφο. Στο παρόν άρθρο, μπορείτε να μάθετε πότε και πως εφαρμόζεται η Σύμβαση, από ποιόν εκδίδεται η επικύρωση («Αpostille»), ποιο είναι το αποτέλεσμα του Apostille και τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πριν να ζητήσουμε Apostille.

[…]

Nέες ιστοσελίδες του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Στις 30 Οκτωβρίου 2019, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη έχει ανακοινώσει ότι στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών του, έχει καταργήσει την ιστοσελίδα του η οποία έχει αντικατασταθεί με δύο νέες ιστοσελίδες: μια ιστοσελίδα για τον Κλάδο Εταιρειών και μια ιστοσελίδα για τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

[…]

Συμβόλαια πώλησης ακινήτων

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στην Κύπρο ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο της αγοράς ακινήτων. Είναι υψίστης σημασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια αγορά ακινήτου να υπογραφθεί μια έγκυρη συμφωνία αγοραπωλησίας η οποία να καθορίζει ρητά τα δικαιώματα των μερών και τον τρόπο επίλυσης των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν. Το συμβόλαιο πώλησης ακινήτου θα πρέπει επίσης να εναρμονίζεται πλήρως με την υφιστάμενη νομοθεσία και να περιορίζει όλα τα πιθανά ρίσκα και τις αβεβαιότητες, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διαφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

[…]

Τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου: Δυνατότητα έξωσης ενοικιαστών που δεν πληρώνουν

Στις 31 Ιανουαρίου 2020 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Τροποποιητικός του περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 2020 (εφεξής “ο τροποποιητικός νόμος”), ο οποίος προνοεί για επίσπευση της διαδικασίας της έξωσης ενοικιαστών που δεν καταβάλλουν το ενοίκιο τους. Η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στο να δώσει ένα τέλος στις περιπτώσεις στις οποίες οι ενοικιαστές δεν πληρώνουν τo ενοίκιο τους εκμεταλλευόμενοι την μέχρι πρότινος ισχύουσα νομοθεσία.

[…]

Feedback