Posts by sevoug

Οδηγίες από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη βίντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας (Γνώμη 2/2018)

Φεβρουάριος 16th, 2020 Posted by Μη κατηγοριοποιημένο 0 thoughts on “Οδηγίες από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη βίντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας (Γνώμη 2/2018)”

Στις 19/10/2018, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Επίτροπος») εξέδωσε τη Γνώμη 2/2018 για τη χρήση κλειστού κυκλώματος βιντεο-παρακολούθησης στο χώρο εργασίας («ΚΚΒΠ»).

Νέα νομοθεσία για πιστοποιημένες μεταφράσεις από Ορκωτούς Μεταφραστές

Φεβρουάριος 16th, 2020 Posted by Μη κατηγοριοποιημένο 0 thoughts on “Νέα νομοθεσία για πιστοποιημένες μεταφράσεις από Ορκωτούς Μεταφραστές”

Εισαγωγή

Από την  1η Ιουλίου 2019 οι υπηρεσίες πιστοποιημένης μετάφρασης εγγράφων, οι οποίες διεκπεραιώνονταν προηγουμένως από τον Κλάδο Μεταφράσεων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, έχουν μεταφερθεί στους Ορκωτούς Μεταφραστές. Ο θεσμός του Ορκωτού Μεταφραστή εισήχθηκε στην Κύπρο με τον Περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος 45(Ι)/2019 (εφεξής ο «Νόμος»). (περισσότερα…)

Τα Δικαιώματα των Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Κύπρο

Φεβρουάριος 16th, 2020 Posted by Μη κατηγοριοποιημένο 0 thoughts on “Τα Δικαιώματα των Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Κύπρο”

Εάν ενοικιάζετε κάποιο ακίνητο σας το οποίο βρίσκεται στην Κύπρο, έχετε κάποια δικαιώματα ως ιδιοκτήτης τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε. Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε κάποια από τα βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχετε σε σχέση με την ενοικίαση του ακινήτου σας. Τα ακίνητα μπορούν να διαχωριστούν σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα ακίνητα στα οποία εφαρμόζεται ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983 (Ν. 23/1983) και η δεύτερη κατηγορία είναι όλα τα υπόλοιπα. Το παρόν άρθρο θα περιοριστεί στην πρώτη κατηγορία.

(περισσότερα…)

Εγγραφή Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο

Φεβρουάριος 16th, 2020 Posted by Μη κατηγοριοποιημένο 0 thoughts on “Εγγραφή Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο”

Ως απόρροια του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων, τα εμπορικά σήματα έχουν σήμερα καταστεί πιο πολύτιμα από ότι ποτέ για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Πολλοί όμως επιχειρηματίες δεν κατανοούν τη μεγάλη σημασία τους τόσο από εμπορικής όσο και από νομικής άποψης, ούτε τα τεράστια οφέλη που μπορεί να προσφέρουν στην επιχείρησή τους.

Επικύρωση των εγγράφων σύμφωνα με την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης («Apostille»)

Φεβρουάριος 16th, 2020 Posted by Μη κατηγοριοποιημένο 0 thoughts on “Επικύρωση των εγγράφων σύμφωνα με την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης («Apostille»)”

Η Σύμβαση της Χάγης για την Κατάργηση της Υποχρέωσης για Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων της 5ης Οκτωβρίου, 1961 (εφεξής η «Σύμβαση») είναι μια διεθνής συνθήκη η οποία ετοιμάστηκε κατά τη ∆ιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,  που έχει επιφέρει την απλούστευση των διατυπώσεων αναφορικά με την επικύρωση των δημόσιων εγγράφων σε χώρες άλλες από τη χώρα στην οποία έχουν εκδοθεί ένα δημόσιο έγγραφο. Στο παρόν άρθρο, μπορείτε να μάθετε πότε και πως εφαρμόζεται η Σύμβαση, από ποιόν εκδίδεται η επικύρωση («Αpostille»), ποιο είναι το αποτέλεσμα του Apostille και τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πριν να ζητήσουμε Apostille.

(περισσότερα…)

Nέες ιστοσελίδες του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Φεβρουάριος 16th, 2020 Posted by Μη κατηγοριοποιημένο 0 thoughts on “Nέες ιστοσελίδες του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη”

Στις 30 Οκτωβρίου 2019, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη έχει ανακοινώσει ότι στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών του, έχει καταργήσει την ιστοσελίδα του η οποία έχει αντικατασταθεί με δύο νέες ιστοσελίδες: μια ιστοσελίδα για τον Κλάδο Εταιρειών και μια ιστοσελίδα για τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

(περισσότερα…)

Συμβόλαια πώλησης ακινήτων

Φεβρουάριος 16th, 2020 Posted by Μη κατηγοριοποιημένο 0 thoughts on “Συμβόλαια πώλησης ακινήτων”

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στην Κύπρο ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο της αγοράς ακινήτων. Είναι υψίστης σημασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια αγορά ακινήτου να υπογραφθεί μια έγκυρη συμφωνία αγοραπωλησίας η οποία να καθορίζει ρητά τα δικαιώματα των μερών και τον τρόπο επίλυσης των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν. Το συμβόλαιο πώλησης ακινήτου θα πρέπει επίσης να εναρμονίζεται πλήρως με την υφιστάμενη νομοθεσία και να περιορίζει όλα τα πιθανά ρίσκα και τις αβεβαιότητες, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διαφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

(περισσότερα…)

Feedback