Τομείς Δραστηριοτήτων

Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία σε συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών και στη σύνταξη και αναθεώρηση διαφόρων εγγράφων συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών συμφωνιών, συμφωνιών μετόχων, συμβάσεων πώλησης και αγοράς, δανείων και άλλων τύπων οικονομικών εγγράφων καθώς και εμπιστευμάτων.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε ένα περιληπτικός κατάλογος των τομέων με τους οποίους ασχολείται η εταιρεία μας:

Εταιρικές και εμπορικές διαφορές
Εργατικό Δίκαιο
Ευρωπαϊκό δίκαιο και
δίκαιο του ανταγωνισμού
Μεταναστευτικό Δίκαιο και Ιθαγένεια
Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας
Δικαστικές υποθέσεις και Διαιτησία
Προστασία προσωπικών δεδομένων - Συμφωνία GDPR
Ακίνητα
Φορολογικό Δίκαιο
Εταιρικές πράξεις / Συγχωνεύσεων και Εξαγορές
Ναυτικό δίκαιο
Εμπιστεύματα
Οικογενειακό δίκαιο
Κληρονομικό δίκαιο

Το όραμα μας

Προσβλέπουμε δια μέσω των συλλογικών μας προσπάθειες να προσφέρουμε σιγουριά και ασφάλεια ενόψει της νομικής αβεβαιότητας, να παρέχουμε τις σωστές λύσεις και επαγγελματικές συμβουλές στους πελάτες μας που βρίσκονται μπροστά σε νέες και περίπλοκες νομικές προκλήσεις.

Στόχος της ομάδας μας είναι να εκπροσωπούμε, να υπερασπιζόμαστε και να προστατεύουμε με ενθουσιασμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης τα δικαιώματα των πελατών μας και τα συμφέροντά τους όχι μόνο στα πλαίσια δικαστικών διαδικασιών εκτός αυτόν στα πλαίσια της καθημερινής προσωπικής ζωής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η φιλοδοξία μας είναι να αναπτυσσόμαστε και να εξελισσόμαστε συνεχώς, μέσω της ολοένα καλύτερης εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών μας, και μέσω της αποτελεσματικής και ψηλούς ποιότητας έργου μας. Επενδύουμε στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση των μελών της ομάδας μας, συναντώντας νέους ανθρώπους και συνεργάτες, ενθαρρύνοντας τις σχέσεις συνεργασίας, την ανταλλαγή εμπειριών, την εξειδίκευση και την πρόκληση του εαυτού μας οδεύοντας στον τεράστιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο τομέα του νομικού φάσματος.

Προσέγγιση προσανατολισμένη στον πελάτη

Στόχος μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μαςμε αποτελεσματικότητα και ακρίβεια και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με ζήλο και ενθουσιασμό, και ταυτοχρόνως να είμαστε έτοιμοι να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες μας έτσι ώστε να διατηρήσουμε μαζί τους ενεργά τα κανάλια επικοινωνίας.

Συμβουλεύουμε με γνώμονα μια εμπορικά επικεντρωμένη, ολιστική, πρακτική, προσαρμοσμένη πάντα στις ανάγκες των πελατών μα ακολουθώντας την εξής μεθοδολογία. Πρώτα με σεβασμό, εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα αντλούμε τις κατάλληλες πληροφορίες από τους πελάτες μας. Δεύτερον, κατανοούμε τις απαιτήσεις των πελατών μας τόσο σε προσωπικό όσο και επιχειρηματικό επίπεδο. Τρίτον, εξετάζουμε υπεύθυνα τις πρακτικές επιλογές και τη νομική τους θέση και τέλος παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές λύσεις καθοδηγώντας τους πελάτες μας σε αποφάσεις που είναι οι καταλληλότερες και συμφέρουσες γι ‘αυτούς.

Αντιπροσωπεύουμε και υπερασπίζουμε τους πελάτες μας με σεβασμό και πάντα υπηρετώντας τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις τους, έτοιμοι να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά και τα συμφέροντά τους και να αντιμετωπίσουν τυχόν προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν από το νομικό περιβάλλον.

Η ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείτε από επαγγελματίες δικηγόρους υψηλού επιπέδου με πελατοκεντρική φιλοσοφία. Συνδυάζουν στέρεο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και την εις βάθος γνώση τους επί του αντικειμένου της πρακτικής τους, με αίσθημα ευθύνης και δέσμευσης στην εφαρμογή προσωπικής και εξατομικευμένης προσέγγισης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας γρήγορα και με υψηλό βαθμό ακρίβειας και επαγγελματισμού.

Στελέχη

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Managing Partner

Σπούδασε νομικά στο Queen Mary University of London και αποφοίτησε το 2015, ακολούθησε εκπαίδευση στην «Πολιτική και Εμπορικής Διαμεσολάβηση» στο ADR Group στο Λονδίνο και το 2016 πήρε τον τίτλο «ADR Group Accredited Civil & Commercial Mediator». Πέρασε με επιτυχία το Bar Professional Training Course (BPTC) and Masters (LLM) in Professional Legal Practice στο BPP University of London από το οποίο αποφοίτησε το 2017. Έγινε μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου το 2017.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Senior Associate

Σπούδασε Κοινωνική Εργασία στην Αθήνα και αποφοίτησε το 2008. Στη συνέχεια, σπούδασε νομικά (LLB Honors) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και αποφοίτησε το 2014. Έχει επίσης αποκτήσει πτυχίο LLM στο Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο το 2016. Εισήχθη στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο το 2015 και έχει επαγγελματική εμπειρία 9 ετών στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων.

Τελευταία Νέα

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο 2007-2019 ως έχει τροποποιηθεί με τη νομοθεσία που έχει ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων το 2018 για σκοπούς υιοθέτησης της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου ως την αρμόδια αρχή για την ίδρυση του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων. Η συλλογή όλων των αναγκαίων πληροφοριών για το εν λόγω Μητρώο θα ξεκινήσει στις 16/03/2021 μέσω της πλατφόρμας η οποία θα λειτουργήσει μέχρι τότε από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου και η συλλογή αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 6 μηνών.

[…]

Οδηγίες από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη βίντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας (Γνώμη 2/2018)

Στις 19/10/2018, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Επίτροπος») εξέδωσε τη Γνώμη 2/2018 για τη χρήση κλειστού κυκλώματος βιντεο-παρακολούθησης στο χώρο εργασίας («ΚΚΒΠ»).

Ευκαιρίες Καριέρας

Τιμούμε τους συνεργάτες μας για αυτό που είναι την δεδομένη στιγμή και αυτό που μπορούν να γίνουν και καλωσορίζουμε στην Εταιρεία μας όλους όσους έχουν θέληση και όρεξη για περισσότερες επαγγελματικές εμπειρίες και ανέλιξη. Οι προσδοκίες είναι υψηλές και οι προκλήσεις μπορούν να είναι πολλές όμως συγχρόνως εκτιμούμε και είμαστε περισσότερο από πρόθυμοι να ανταμείψουμε την σκληρή εργασία και την αφοσίωση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε υποστήριξη, να εκπαιδεύσουμε και να επενδύσουμε στην ομάδα μας. Άλλωστε, μια επιχείρηση δεν μπορεί να αξίζει περισσότερο από το άθροισμα της αξίας καθενός από τα μέλη της.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
9 Βασίλη Μιχαηλίδη
3026, Λεμεσός-Κύπρος
Τ.Θ. 57019 3311 Λεμεσός-Κύπρος

Κεντρική Τηλεφωνική Γραμμή:
00357 25 206 919 Fax: 00357 25 206 920

Email:
[email protected]

Website:
www.kalegalservices.com.cy

Feedback