Posts by kalegalservices

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Μάρτιος 5th, 2021 Posted by Μη κατηγοριοποιημένο 0 thoughts on “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων”

Σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο 2007-2019 ως έχει τροποποιηθεί με τη νομοθεσία που έχει ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων το 2018 για σκοπούς υιοθέτησης της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου ως την αρμόδια αρχή για την ίδρυση του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων. Η συλλογή όλων των αναγκαίων πληροφοριών για το εν λόγω Μητρώο θα ξεκινήσει στις 16/03/2021 μέσω της πλατφόρμας η οποία θα λειτουργήσει μέχρι τότε από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου και η συλλογή αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 6 μηνών.

(περισσότερα…)

Feedback