Posts by kalegalservices

Επικύρωση των εγγράφων σύμφωνα με την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης («Apostille»)

July 30th, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Επικύρωση των εγγράφων σύμφωνα με την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης («Apostille»)”

Η Σύμβαση της Χάγης για την Κατάργηση της Υποχρέωσης για Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων της 5ης Οκτωβρίου, 1961 (εφεξής η «Σύμβαση») είναι μια διεθνής συνθήκη η οποία ετοιμάστηκε κατά τη ∆ιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,  που έχει επιφέρει την απλούστευση των διατυπώσεων αναφορικά με την επικύρωση των δημόσιων εγγράφων σε χώρες άλλες από τη χώρα στην οποία έχουν εκδοθεί ένα δημόσιο έγγραφο. Στο παρόν άρθρο, μπορείτε να μάθετε πότε και πως εφαρμόζεται η Σύμβαση, από ποιόν εκδίδεται η επικύρωση («Αpostille»), ποιο είναι το αποτέλεσμα του Apostille και τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πριν να ζητήσουμε Apostille.

(more…)

Τα Δικαιώματα των Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Κύπρο

July 26th, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Τα Δικαιώματα των Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Κύπρο”

Εάν ενοικιάζετε κάποιο ακίνητο σας το οποίο βρίσκεται στην Κύπρο, έχετε κάποια δικαιώματα ως ιδιοκτήτης τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε. Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε κάποια από τα βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχετε σε σχέση με την ενοικίαση του ακινήτου σας. Τα ακίνητα μπορούν να διαχωριστούν σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα ακίνητα στα οποία εφαρμόζεται ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983 (Ν. 23/1983) και η δεύτερη κατηγορία είναι όλα τα υπόλοιπα. Το παρόν άρθρο θα περιοριστεί στην πρώτη κατηγορία.

(more…)

Νέα νομοθεσία για πιστοποιημένες μεταφράσεις από Ορκωτούς Μεταφραστές

July 11th, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Νέα νομοθεσία για πιστοποιημένες μεταφράσεις από Ορκωτούς Μεταφραστές”

Εισαγωγή

Από την  1η Ιουλίου 2019 οι υπηρεσίες πιστοποιημένης μετάφρασης εγγράφων, οι οποίες διεκπεραιώνονταν προηγουμένως από τον Κλάδο Μεταφράσεων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, έχουν μεταφερθεί στους Ορκωτούς Μεταφραστές. Ο θεσμός του Ορκωτού Μεταφραστή εισήχθηκε στην Κύπρο με τον Περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος 45(Ι)/2019 (εφεξής ο «Νόμος»). (more…)

Οδηγίες από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη βίντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας (Γνώμη 2/2018)

April 23rd, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Οδηγίες από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη βίντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας (Γνώμη 2/2018)”

Στις 19/10/2018, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Επίτροπος») εξέδωσε τη Γνώμη 2/2018 για τη χρήση κλειστού κυκλώματος βιντεο-παρακολούθησης στο χώρο εργασίας («ΚΚΒΠ»).

Εγγραφή Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο

April 23rd, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Εγγραφή Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο”

Ως απόρροια του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων, τα εμπορικά σήματα έχουν σήμερα καταστεί πιο πολύτιμα από ότι ποτέ για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Πολλοί όμως επιχειρηματίες δεν κατανοούν τη μεγάλη σημασία τους τόσο από εμπορικής όσο και από νομικής άποψης, ούτε τα τεράστια οφέλη που μπορεί να προσφέρουν στην επιχείρησή τους.

Cyprus International Trust

February 21st, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Cyprus International Trust”

Το Εμπίστευμα αποτελεί ένα πολύτιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία της περιουσίας και ειδικά όταν το Εμπίστευμα εγκαθιδρύεται σε μια πολύ ευνοϊκή προς αυτό το σκοπό δικαιοδοσία όπως είναι η Κύπρος.

Feedback