Τα Δικαιώματα των Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Κύπρο

July 26th, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Τα Δικαιώματα των Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Κύπρο”

Εάν ενοικιάζετε κάποιο ακίνητο σας το οποίο βρίσκεται στην Κύπρο, έχετε κάποια δικαιώματα ως ιδιοκτήτης τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε. Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε κάποια από τα βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχετε σε σχέση με την ενοικίαση του ακινήτου σας.

1. Ποια είναι τα ακίνητα που καλύπτει το ενοικιοστάσιο;

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ακινήτων: τα ακίνητα που εμπίπτουν κάτω από τον Περί Ενοικιοστασίου Νόμο και όλα τα υπόλοιπα. Τα ακίνητα που καλύπτονται από το ενοικιοστάσιο είναι όσα ακίνητα κτίστηκαν μέχρι την 31/12/1999, βρίσκονται σε ελεγχόμενες περιοχές με βάση τη σχετική νομοθεσία και η ενοικίαση τους έχει λήξει αλλά ο ένοικος συνεχίζει να παραμένει στο ακίνητο και να πληρώνει το ενοίκιο του.

 

2. Τι μπορώ να κάνω εάν θέλω να αυξήσω το ενοίκιο;

  • Εάν το ακίνητο σας εμπίπτει στο ενοικιοστάσιο, ο ένοικος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την οποιασδήποτε αύξηση καθώς το ποσοστό αύξησης που δικαιούνται να επιβάλουν οι ιδιοκτήτες είναι 0% σύμφωνα με σχετική απόφαση της κυβέρνησης (αυτό θα ισχύει σίγουρα μέχρι τον Απρίλιο 2021). Σε τέτοια περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε με αίτησή σας στο Δικαστήριο το 90% του αγοραίου ενοικίου εάν το ενοίκιο που πληρώνει ο ένοικος είναι σημαντικά χαμηλότερο από το αγοραίο ενοίκιο, νοουμένου ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία ο ένοικος έλαβε την κατοχή του ακινήτου ή από την ημερομηνία της τελευταίας αύξησης ή μείωσης του ενοικίου.
  • Εάν το ακίνητο σας δεν εμπίπτει στο ενοικιοστάσιο, η αύξηση καθορίζεται βάσει του συμβολαίου ενοικίασης. Εάν δεν υπάρχει συμβόλαιο, έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε οποιαδήποτε αύξηση επιθυμείτε. Σε περίπτωση που ο ένοικος δεν συμφωνεί με την αύξηση, μπορείτε να ζητήσετε την έξωση του ενοίκου δικαστικώς.

 

3. Τι μπορώ να κάνω όταν ο ενοικιαστής δεν με πληρώνει;

  • Δοκιμάστε να συζητήστε με τον ενοικιαστή σας και να φθάσετε σε κάποιο διακανονισμό μαζί του σε περίπτωση που υπάρχει πραγματική δυσκολία από μέρους του.
  • Εξετάστε την πιθανότητα μείωσης του ενοικίου για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
  • Συμβουλεύστε τον ενοικιαστή σας να εξετάσει το ενδεχόμενο να δικαιούται επίδομα ενοικίου από το κράτος (π.χ. εάν είναι άνεργος ή βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου ή είναι πρόσφυγας).
  • Εάν ο ενοικιαστής εξακολουθεί να αρνείται να πληρώσει και να φύγει από το ακίνητο, η μονή λύση είναι να προχωρήσετε με διαδικασία έξωσης.

 

4. Πότε μπορώ να ανακτήσω την κατοχή ακινήτου με έξωση;

  • Όταν ο ένοικος καθυστερεί να πληρώσει το ενοίκιο. Θα πρέπει να δώσετε 21 μέρες ειδοποίηση. Σε περίπτωση που ο ένοικος πληρώσει όλα τα οφειλόμενα ποσά σε 14 μέρες από την επίδοση της ειδοποίησης, τότε δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε στην ανάκτηση κατοχής.
  • Εάν αποδείξετε στο Δικαστήριο ότι λογικά απαιτείτε το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση ή απαιτείτε την κατοχή του καταστήματος σας για την δική σας επιχείρηση αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί άλλο κατάστημα με λογικό ενοίκιο για να ενοικιάσετε για τον σκοπό αυτό.
  • Σε περίπτωση που πρόκειται να κάνετε ριζικές μετατροπές ή/και να κατεδαφίσετε και να εποικοδομήσετε το ακίνητο. Θα πρέπει να εξασφαλίσετε σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές, άδεια κατεδάφισης αν πρόκειται για κατεδάφιση και άδεια οικοδομής του νέου κτηρίου.
  • Εάν ο ένοικος προκαλεί αποδεδειγμένα οχληρία ή ζημία ή υπενοικιάζει κατά παράβαση του συμβολαίου ενοικίασης ή λαμβάνει δυσανάλογο κέρδος από πώληση αέρα.

 

Εάν είστε ιδιοκτήτης κατοικίας ή καταστήματος, και χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας για τη διευθέτηση προσωπικής συνάντησης τηλεφωνικώς στο 25 206 919 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Leave a Reply

Feedback